Mr.lam

 • Ông. PHẠM TRỌNG LAM
 • Chức vụ: Giám đốc điều hành
 • Kinh nghiệm: hơn 19 năm công tác tại các công ty xây dựng
  – Công ty TNHH MITSUI               – Công ty TNHH Xây dựng Leighton Asia
  – Công ty TOA Corporation           – Công ty TNHH Xây dựng Nishimatsu

Mr.Loc

 • Ông. TRẦN XUÂN LỘC
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Kinh nghiệm: 20 năm công tác tại các công ty xây dựng
  – Côzng ty TNHH MITSUI               – Công ty CP Cơ khí & Đầu tư Xây dựng Số 9 (COMA9)
  – Công ty Hyundai (Hàn Quốc)       – Công ty CP Đầu tư & Xây lắp 5 (CC5)

 • Ông. LÊ QUANG TRÌNH
 • Chức vụ: TP. Thiết kế & Kỹ thuật
 • Kinh nghiệm: 20 năm công tác tại các công ty xây dựng
  – Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (CIENCO 5)
  – Công ty Tư vấn Xây dựng Đà Nẵng
  – Trường Công nghệ Kinh tế

 • Ông. TRẦN VĂN KHOA
 • Chức vụ: Giám đốc các dự án
 • Kinh nghiệm: hơn 15 năm công tác tại các công ty xây dựng
  – Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 (CIENCO 6)
  – Liên doanh Nishimatsu – Ebara – Shimizu
  – Công ty TNHH Xây dựng Leighton Asia
  – Công ty TOA Corporation            – Công ty Technip