(Tiếng Việt) Lễ cúng khởi công dự án KDL Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ – Cáp treo Núi Sam