Các Dự Án Đặc Biệt

Các hình ảnh hoạt động tiêu biểu:

Solutions-02 Solutions-03-01 Solutions-04-01

Sản xuất ống FRP bảo vệ cọc chống ăn mòn

Solutions-07

Các giải pháp khác (Tường lỗ, đệm chắn…)