Xây Dựng Công Nghiệp

– Thi công đóng cọc         – Thi công móng            – Thi công kết cấu thép           – Thi công lợp mái             – Thi công các phụ kiện           – Thi công hoàn thiện

Các hình ảnh hoạt động tiêu biểu:

industrial-02-01  Chế tạo kết cấu thép industrial-03-02 Kết cấu thép đứng

industrial-04-01